Abonneer je op Seizoener

Abonneer formulier

Voor € 43,- lees je een jaar lang Seizoener!
Dit abonnement wordt automatisch verlengd. Beëindiging van een jaarabonnement kan tegen het einde van de eerste abonnementstermijn door uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn op te zeggen. Na de eerste abonnementstermijn kan het abonnement per nummer worden beëindigd. Belgische lezers betalen € 49,50, in overige landen € 85.

Het lopende nummer wordt naar je toegestuurd en kost € 12,50 + € 4,- porto. Voor België € 19,50 (incl. porto). Voor overige landen € 26,- (incl. porto).

Bezorg adres

Begunstigde